Hållbarhet

Så arbetar vi med hållbarhet

För oss på Aurdel är säkerhet, kvalitet och hållbarhet högsta prioritet. Som kund ska du alltid kunna känna dig trygg med att en produkt från oss är tillverkad med hänsyn till miljö, klimat och mänskliga rättigheter. 

Vi arbetar löpande med att integrera och förbättra relevanta hållbarhetsaspekter i våra produkter och processer. Vårt hållbarhetsarbete tar utgångspunkt i FN Global Compacts tio principer och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Våra egna varumärken

Hållbara förpackningar - “ingen plast” och FSC-material

Vi arbetar med att designa om våra förpackningar så att de ska bli mer hållbara ur flera perspektiv. 


Vi utvecklar löpande våra förpackningar och försöker minimera mängden material. Vi eftersträvar också att allt förpackningsmaterial ska vara FSC-märkt, vilket uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 

Hållbar produktion

Vi arbetar dedikerat med kvalitet och hållbarhet i vår leverantörskedja som i stor utsträckning finns i Kina. Med en uppdaterad strategi minskar vi antalet leverantörer samtidigt som vi ökar kontrollen och dialogen med de leverantörer vi valt att ha kvar. För att säkerställa att våra leverantörer följer vår uppförandekod granskas och kontrolleras de löpande dels av vår egen personal i Kina, men också av tredjepartskontrollanter. 


Läs mer om vår uppförandekod för leverantörer och våra olika policydokument här.

Transporter – smart logistik

Valet av transportslag påverkar både miljö och klimat. Det gör också utformningen av våra förpackningar som vi försöker göra så logistiskt smarta som möjligt för att inte frakta “luft” i onödan.


De flesta av våra produkter tillverkas i Asien och vi försöker alltid noggrant planera och välja miljömässigt hållbara transporter och frakter. I praktiken betyder det frakt med antingen tåg eller fartyg. Ibland har vi tvingats använda flygfrakt – men vi har sedan 2018 nästa halverat mängden flygfrakter. När det gäller transporter till och från våra lager samarbetar vi med leverantörer som har ambitiösa klimat– och hållbarhetsmål.