Kvalitet och garanti

Garanti

Att se till att kunderna är nöjda med våra produkter och har en snabb och smidig hantering när något går fel är viktigt.

Om du har frågor angående en produkt är det bara att kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig med vad det än kan vara. Om du vill återkräva en produkt kan du göra det här.

Våra egna varumärken

Produkterna vi säljer är noggrant inspekterade av välkända partners på plats i fabriken och vi har även ett eget fullt utrustat testlabb på vårt kontor i Stockholm där vi utför ytterligare tester. Kvaliteten säkras ständigt via ihärdigt arbete direkt i våra fullt utrustade testlabb på vårt kinesiska kontor i Shenzhen samt på vårt svenska kontor i Stockholm.

5-års garanti *

Den utökade garantin innebär att Aurdel ansvarar för de fel och brister som uppstår och att produkten vid köptillfället är fri från konstruktions-, material- eller tillverkningsfel (s.k. tillverkningsfel) i 5 år från det att kunden köpt produkten.

*Gäller produkter där 5 års garanti anges på produktsidan

Livstidsgaranti *

Den utökade garantin innebär att Aurdel under sin livstid är ansvarig för de fel och defekter som uppstår och att produkten vid köptillfället är fri från defekter i dess konstruktion, material eller tillverkning (så kallade tillverkningsfel).

Våra utökade garantier täcker inte förbrukningsvaror som batterier och produkter med inbyggda batterier som inte är utbytbara.

*Gäller produkter där livstidsgaranti anges på produktsidan

Slutanvändare

Om du har ett garantianspråk på våra egna varumärken och du inte har köpt det direkt från Aurdel, kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Vänligen returnera produkten med originalförpackning inklusive tillbehör och inköpsbevis (kvitto).

När garantin inte gäller

Våra utökade garantier omfattar inte defekter orsakade av normalt slitage, skador orsakade av olyckor, felaktig användning, vårdslöshet, brand, kontakt med vätskor eller andra yttre orsaker, skador på grund av underlåtenhet att följa bruksanvisningen, skador orsakade av användning i kombination med annan produkt, nedsatt funktion till följd av uppdatering av extern mjukvara, skada orsakad av underhåll utfört av någon som inte är godkänd av oss, om produkten har byggts om eller har ändrats eller utsatts för elektriska överspänningar från till exempel åskväder.

Exempel på normalt slitage är slitna rörliga delar och ytor genom regelbunden användning och naturlig blekning av färger och material på grund av produktens normala åldrande.