Cookiepolicy

Cookiepolicy

Aurdel Sweden AB ("Aurdel", "vi", "oss") vill erbjuda en säker, väl fungerande och enhetlig webbplats. För att uppnå detta använder vi teknik som kan samla in information om dig och om hur du och andra besökare använder www.aurdel.com ("Webbplatsen"). Syftet med denna policy är att skapa öppenhet och ge besökarna en fullständig översikt över vad behandlingen av dina uppgifter innebär, vad du behöver vara medveten om och vilka möjligheter du har att motsätta dig denna databehandling.

Behandling av personuppgifter med hjälp av cookies

Aurdels användning av cookies kan innebära behandling av personuppgifter, och vi rekommenderar därför att du också läser vår integritetspolicy, som beskriver vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i detta avseende. Du hittar vår integritetspolicy här.

Samtycke

När du besöker webbplatsen för första gången från en ny enhet kommer du att bli ombedd att samtycka till vår användning av cookies, enligt beskrivningen nedan. Du kan återkalla eller ändra ditt samtycke genom att avmarkera cookies i cookieinställningarna, precis som du kan blockera cookies i din webbläsare.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som webbplatsen kan placera på din dators hårddisk, smartphone eller annan elektronisk utrustning. I denna policy och i samtyckesformuläret betyder ordet "cookies" dock även andra former av automatisk datainsamling, t.ex. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascript eller cookies som används av annan programvara. Ordet "cookies" omfattar även MAC-adressinformation och annan information om din enhet.

Det finns i princip två typer av cookies, "tillfälliga" och "permanenta". Tillfälliga cookies är kopplade till det aktuella besöket på webbplatsen och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Permanenta cookies lagras däremot på din utrustning. Permanenta cookies raderas efter en viss tid men förnyas varje gång du besöker webbplatsen.

Du hittar en mer detaljerad beskrivning i översikten över cookies här.

Hur undviker och raderar du cookies?

Om du inte vill att Aurdel ska använda eller läsa cookies på din utrustning kan du när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke genom att avmarkera cookies i cookieöversikten, precis som du kan blockera cookies i din webbläsare. Hur du blockerar cookies beror på vilken webbläsare du använder. Kom ihåg att om du använder flera webbläsare måste du ändra eller återkalla ditt samtycke i alla webbläsare eller blockera cookies i alla webbläsare. Som användare måste du vara medveten om att webbplatsen kanske inte fungerar 100 % optimalt om du raderar eller blockerar cookies.

Vilka cookies används och för vilka syften?

Här kan du se vilka cookies webbplatsen använder, i vilket syfte de enskilda cookies används, vem som använder varje cookie och hur länge cookies lagras på din utrustning.