Kestävän kehityksen politiikka

Näin edistämme kestävää kehitystä

Turvallisuus, laatu ja kestävä kehitys ovat ydinasioita Aurdelin toiminnassa. Asiakkaanamme voit olla aina varma, että tavaramerkeillämme myydyt tuotteet on valmistettu ympäristö, ilmasto ja ihmisoikeudet huomioiden.


Työskentelemme jatkuvasti sen eteen, että saamme huomioitua olennaisia kestävyysaspekteja tuotteissamme ja niiden valmistusprosesseissa. Tämän puolesta tekemämme työn lähtökohtana ovat YK:n Global Impactin 10 periaatetta ja 17 kestävän kehityksen tavoitetta.

Omat tuotemerkkimme

Ympäristöystävälliset tuotepakkaukset – muovittomuus ja FSC-materiaali

Teemme työtä sen eteen, että tuotepakkauksemme olisivat enemmän kestävän kehityksen mukaisia. Tämä kattaa useita eri näkökohtia.


Kehitämme jatkuvasti pakkauksiamme ja yritämme minimoida niissä käytetyn materiaalin. Pyrimme siihen, että kaikki pakkausmateriaali olisi FSC-merkittyä. Tämä kannustaa ympäristönäkökohdat huomioivaan, yhteiskunnalle hyödylliseen ja taloudellisesti elinvoimaiseen maailman metsien hyödyntämiseen.


Kestävät tuotantomenetelmät

Olemme omistautuneita valvomaan, että lähinnä Kiinassa toimiva toimitusketjumme noudattaa hyvää laatua ja kestävää kehitystä. Päivittämämme strategia vähentää eri tavarantoimittajien määrää ja lisää määräysvaltaa jäljellä oleviin tavarantoimittajiin sekä vuoropuhelua niiden kanssa. Oma Kiinan-henkilöstömme sekä kolmannen osapuolen toimijat valvovat, että tavarantoimittajat valvovat eettistä ohjeistustamme.

Lue täältä lisää tavarantoimittajien eettisestä ohjeistuksesta sekä muista käytännöistämme.


Tavarankuljetukset – älykästä logistiikkaa

Kuljetusmuodon valinta jättää jälkensä ympäristö- ja ilmastovaikutukseen. Myös pakkauksen muotoilulla on oma vaikutuksensa tähän. Yritämme tehdä pakkauksista niin logistiikan kannalta älykkäitä kuin mahdollista, jotta emme käyttäisi resursseja "pelkän ilman" kuljettamiseen.


Useimmat tuotteistamme valmistetaan Aasiassa. Yritämme aina suunnitella kuljetukset tarkkaan ja valita ympäristön kannalta kestäviä kuljetusmuotoja. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tuotteet kuljetetaan joko junalla tai laivalla. Välillä olemme joutuneet käyttämään lentorahtia, mutta vuodesta 2018 lähtien olemme kuitenkin onnistuneet lähes puolittamaan sen käytön. Mitä tulee kuljetuksiin varastoillemme ja niiltä poispäin teemme yhteistyötä sellaisten tavarantoimittajien kanssa, joilla on kunnianhimoisia ilmasto- ja kestävyystavoitteita.